Network details

Network Code: 9A 2007

Network Start Date: 2007/8/15

Network Description: COBO Network, Cape Verde

Network Restricted Status: open

DOI: https://www.doi.org/10.14470/4N7552467332

List of stations

Station code Site name Start date
CVBR1 Latitude: 14.880400, Longitude: -24.697900 Station Brava1, Cape Verde 2007/11/29
CVBR2 Latitude: 14.849300, Longitude: -24.721500 Station Brava2, Cape Verde 2007/11/29
CVBV1 Latitude: 16.173900, Longitude: -22.914200 Station Boavista1, Cape Verde 2007/12/10
CVBV2 Latitude: 16.137600, Longitude: -22.874500 Station Boavista2, Cape Verde 2007/12/10
CVBV4 Latitude: 16.081800, Longitude: -22.814800 Station Boavista4, Cape Verde 2007/12/11
CVBV5 Latitude: 16.002800, Longitude: -22.777700 Station Boavista5, Cape Verde 2007/8/28
CVBV6 Latitude: 16.164000, Longitude: -22.712800 Station Boavista6, Cape Verde 2007/8/29
CVFG1 Latitude: 14.898100, Longitude: -24.488600 Station Fogo1, Cape Verde 2007/11/28
CVFG2 Latitude: 15.013500, Longitude: -24.426200 Station Fogo2, Cape Verde 2007/11/28
CVFG3 Latitude: 15.045000, Longitude: -24.343400 Station Fogo3, Cape Verde 2007/11/28
CVFG4 Latitude: 14.887600, Longitude: -24.293100 Station Fogo4, Cape Verde 2007/11/27
CVFG5 Latitude: 14.889800, Longitude: -24.407200 Station Fogo5, Cape Verde 2007/11/28
CVMA1 Latitude: 15.228800, Longitude: -23.211000 Station Majo1, Cape Verde 2007/11/24
CVMA2 Latitude: 15.134700, Longitude: -23.161200 Station Majo2, Cape Verde 2007/11/24
CVMA3 Latitude: 15.144100, Longitude: -23.121600 Station Majo3, Cape Verde 2007/11/24
CVMA4 Latitude: 15.269900, Longitude: -23.173300 Station Majo4, Cape Verde 2007/11/24
CVSA1 Latitude: 17.132800, Longitude: -25.042700 Station Santo Antao1, Cape Verde 2007/12/4
CVSA2 Latitude: 17.202300, Longitude: -25.092800 Station Santo Antao2, Cape Verde 2007/12/4
CVSA3 Latitude: 17.164700, Longitude: -25.097300 Station Santo Antao3, Cape Verde 2007/12/4
CVSA4 Latitude: 17.106200, Longitude: -25.243400 Station Santo Antao4, Cape Verde 2007/12/6
CVSA5 Latitude: 17.020800, Longitude: -25.167000 Station Santo Antao5, Cape Verde 2007/8/15
CVSA6 Latitude: 16.956900, Longitude: -25.310000 Station Santo Antao5, Cape Verde 2007/12/5
CVSL1 Latitude: 16.600800, Longitude: -22.897700 Station Sal1, Cape Verde 2007/12/6
CVSL2 Latitude: 16.709100, Longitude: -22.940200 Station Sal2, Cape Verde 2007/12/6
CVSL3 Latitude: 16.763300, Longitude: -22.894400 Station Sal3, Cape Verde 2007/12/6
CVSL4 Latitude: 16.757800, Longitude: -22.982600 Station Sal4, Cape Verde 2007/12/6
CVSN1 Latitude: 16.649700, Longitude: -24.320500 Station Sao Nicolao1, Cape Verde 2007/11/30
CVSN2 Latitude: 16.621900, Longitude: -24.346500 Station Sao Nicolao2, Cape Verde 2007/11/30
CVSN3 Latitude: 16.619900, Longitude: -24.292900 Station Sao Nicolao3, Cape Verde 2007/11/30
CVSN4 Latitude: 16.613500, Longitude: -24.131800 Station Sao Nicolao4, Cape Verde 2007/11/30
CVST1 Latitude: 15.015000, Longitude: -23.525100 Station Santiago1, Cape Verde 2007/11/23
CVST2 Latitude: 15.052500, Longitude: -23.604100 Station Santiago2, Cape Verde 2007/11/24
CVST3 Latitude: 15.098300, Longitude: -23.665900 Station Santiago3, Cape Verde 2007/11/28
CVST4 Latitude: 15.229900, Longitude: -23.742600 Station Santiago4, Cape Verde 2007/11/28
CVST5 Latitude: 15.118600, Longitude: -23.520000 Station Santiago5, Cape Verde 2007/11/24
CVSV1 Latitude: 16.886400, Longitude: -24.922800 Station Sao Vicente1, Cape Verde 2007/12/3
CVSV2 Latitude: 16.874800, Longitude: -25.019800 Station Sao Vicente2, Cape Verde 2007/12/3
CVSV3 Latitude: 16.851800, Longitude: -25.036100 Station Sao Vicente3, Cape Verde 2007/12/3
CVSV4 Latitude: 16.846400, Longitude: -24.874100 Station Sao Vicente4, Cape Verde 2007/12/3